Stap 1: Het hypotheekadvies oriëntatiegesprek

Het is voor u en Reinders belangrijk om zich goed voor te bereiden op het vrijblijvende hypotheekadviesgesprek. Dus vragen wij u om de volgende documenten vooraf digitaal aan te leveren:

 1. Meest recente salarisstrook
 2. Recente werkgeversverklaring
 3. Samenvatting pensioenoverzicht
 4. Overzicht feitelijk arbeidsverleden
 5. Kopie paspoort
 6. Overzicht van spaargeld en/of schulden
 7. Ingevuld formulier voorzieningen bij de werkgever
 8. Eventuele gegevens van de huidige woning, hypotheek en lopende financiële producten
 9. Het ingevulde klantprofiel (een blanco exemplaar sturen wij per e-mail bij de afspraakbevestiging)
 • In het eerste hypotheekadviesgesprek leggen wij uit wie Reinders is en hoe wij werken. Ons dienstverleningsdocument hypotheekvraag vertelt u er ook veel over. Uiteraard willen we u ook graag leren kennen en uw wensen en eisen bespreken met als basis uw ingevulde klantprofiel.
 • Uiteraard vertellen wij bij Reinders in Apeldoorn in het eerste gesprek van het hypotheekadvies over de verschillende hypotheekvormen, hypotheekconstructies en de hypotheekrente van verschillende aanbieders. Daarin zijn we compleet, helder en eerlijk.
 • Daarnaast geven wij u in het eerste gesprek een indicatie van de maximale hypotheek en de maandlasten die daarbij horen.
 • Als laatste onderdeel van dit gesprek ontvangt u van Reinders een opdrachtbevestiging met alle afspraken.

Stap 2: Inventarisatie van uw situatie en persoonlijke wensen 

Nadat u akkoord bent gegaan met de opdrachtbevestiging gaan we met het dossier aan de slag.

 • Het in kaart brengen van uw huidige en toekomstige financiële situatie.
 • We bespreken uw specifieke wensen en de hypotheekvormen die hierop aansluiten en welke verschillende hypotheekverstrekkers interessant kunnen zijn.
 • We bespreken de verschillen in voorwaarden en premies voor bijvoorbeeld de overlijdensrisicoverzekering.
 • We berekenen uw maandbedrag en geven u inzicht in de risico’s (overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen) met daarbij mogelijke oplossingen.
 • U ontvangt het financieel plan met daarin onder andere de conclusies n.a.v. de inventarisatie en het persoonlijke gesprek alsmede ons hypotheekadvies.
 • We bespreken het financieel plan en hypotheekadvies met u en als u er akkoord mee bent, vragen we de hypotheekofferte bij de geldverstrekker aan.

Stap 3: De hypotheekofferte doornemen

 • U ontvangt van Reinders zo snel als mogelijk de hypotheekofferte, de offerte voor de verzekeringen en de aanvraagformulieren. De termijn voor het ontvangen van de hypotheekofferte hangt af van de gekozen geldverstrekker en uw persoonlijke situatie. Vooraf geven wij u een indicatie van de doorlooptijd.
 • Bij de hypotheekofferte van Reinders ontvangt u de hypotheekvoorwaarden die van toepassing zijn op de offerte. In de hypotheekofferte staan de afspraken over o.a. hypotheekvorm,  hypotheekrente, hypotheekbedrag, uw maandbedrag en rentevaste periode.
 • We maken met u een afspraak om de hypotheekofferte bij u thuis in Apeldoorn of daarbuiten persoonlijk door te spreken.
 • Als alles duidelijk is, tekent u de hypotheekofferte en de verzekeringsaanvraag. Wij sturen de getekende offerte vervolgens door naar de hypotheekverstrekker.

Stap 4: Van geldverstrekker naar notaris

 • We verzamelen alle gevraagde documenten uit de geaccepteerde hypotheekofferte. Bij voorkeur sturen wij zoveel mogelijk stukken direct mee met de getekende offerte zodat de beoordeling hiervan spoedig kan plaatsvinden.
 • Indien u met de verkoper afgesproken heeft een bankgarantie te laten stellen dan helpen wij u daarbij.
 • Ook de aangevraagde verzekeringen (bijv. overlijdensrisicoverzekering) sturen wij door naar de verzekeraar met de vraag om deze z.s.m. te beoordelen.
 • Een getekende hypotheekofferte is beperkt geldig en moet voor de datum zoals deze genoemd is in de offerte passeren. Binnen deze termijn moet de hypotheekakte getekend zijn bij de notaris.
 • Belangrijk is dat het financieringsvoorbehoud uit het koopcontract niet verloopt voordat de hypotheekverstrekker schriftelijk akkoord is gegaan. Ook deze data zullen wij samen met u in de gaten houden.
 • Zodra de hypotheekverstrekker alle stukken akkoord bevonden heeft, krijgt u van ons bericht. U kunt nu met de notaris een afspraak maken voor het tekenen van de hypotheekakte.
 • Indien gewenst, kunnen wij u helpen met de schadeverzekeringen zoals een opstal- en inboedelverzekering. De opstalverzekering is een door de hypotheekverstrekker verplicht gestelde verzekering die bij een appartementsrecht meestal is afgesloten door de vereniging van eigenaren.

Stap 5: Ondertekening bij de notaris

 • Op verzoek van de notaris maakt de hypotheekverstrekker de gelden over naar de notaris. De notaris maakt de nota van afrekening waar alle te betalen bedragen op komen te staan en verstuurt deze naar u.
 • Wij nemen nog even contact met u op om de nota van afrekening en de concept hypotheekakte door te spreken.
 • Indien u een verbouwing heeft meegefinancierd zal de hypotheekverstrekker deze in de meeste gevallen in bouwdepot houden. U krijgt van de hypotheekverstrekker de uitleg en benodigde formulieren om de gelden te gebruiken volgens de geplande verbouwing.
 • Zodra u de eigendomsakte en hypotheekakte bij de notaris getekend heeft, bent u eigenaar van de nieuwe woning.

Advies van Reinders

Bij Reinders Hypotheken kunt u zich verzekeren van onafhankelijk hypotheek advies. Wij zijn vrij om uw hypotheek onder te brengen bij elke financiële instellingen waarmee wij zaken doen. Wij zijn op geen wijze verplicht producten bij een bepaalde instelling onder te brengen en hierdoor kunnen wij u het beste onafhankelijke advies geven.
Bel voor een advies op maat vandaag nog met Reinders.

Jouke Heringa (Jouke@reinders.eu)
Telefoon 055-5555555 / 06-27033621