De Nationale Hypohteek Garantie (NHG) blijft aantrekkelijk voor woningkopers. Van het aantal verstrekte hypotheken binnen het bereik van de NHG is de eerste drie kwartalen van 2016 circa 74 procent mét NHG verstrekt.

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een waarborgfonds dat borg staat als een hypotheekgever (degene die het onroerend goed heeft gekocht) de rente en aflossing van een hypothecaire lening niet meer betaalt. Deze Garantie kan worden afgesloten bij het kopen of verbouwen van een onroerend goed. Hiermee staat het waarborgfonds garant voor de terugbetaling van het hypotheek(bedrag) aan de hypotheeknemer (geldverstrekker).

Wanneer de garantie door de NHG wordt afgegeven scheelt dit in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van de garantie is een koopsomgrens vastgesteld. Dit betekent dat boven een bepaalde koopsom geen garantie kan worden afgegeven door de NHG. Zie voor meer informatie de website van de Nationale Hypotheek Garantie.

 

Het absolute aantal afgesloten garanties daalde het afgelopen kwartaal. De afname hangt samen met de sterk stijgende prijzen voor woningen ten opzichte van de gelijk gebleven NHG grens, waardoor minder hypotheken voor de NHG in aanmerking komen. Vanaf 1 januari 2017 wordt de NHG jaarlijks gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde.

Verruiming van de NHG bovengrens

De maximale prijs van een woning die met NHG gefinancierd kan worden, is per 2017 gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. Deze bovengrens gaat per 1 januari, vanwege de stijgende woningwaarde, dus omhoog. Dan kan een woning tot maximaal € 245.000 worden gefinancierd met NHG, waar dat in 2016 nog € 231.132 was. Dat is dus goed nieuws!

Ook meer weten over uw financiële mogelijkheden? Reinders Hypotheken staat voor u klaar: 055- 5332335